Reunie2032 projectpresentatie op 21 juni

Leerlingen produceerden hun eigen musical met hulp van creatieve professionals

Reünie 2032 is een pilotproject waarbij de groepen 8 van basisschool ‘t Slingertouw uit Eindhoven zelf hun eigen afscheidsmusical maken. Daarbij worden ze geholpen door een team van creatieve professionals. Het doel is om creatieve ,artistieke en technische talenten bij de kinderen te stimuleren en de waarde van de verbindingen tussen de creatieve sector en het onderwijs aan te tonen.

Dankzij de middelen van OCW en gemeente Eindhoven, zal Reünie 2032 uitgroeien tot een format waarvan alle scholen in Nederland gebruik kunnen maken. Deze pilot maakt onderdeel uit van het Programma Creatieve Industrie en is het eerste project dat daarbinnen is gestart. De doelstelling van het Programma Creatieve Industrie is om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen. De stad Eindhoven vervult een regionale, nationale en internationale rol en wil deze op het gebied van de creatieve industrie onderscheidend maken.

De opvoeringen voor school, familie en vrienden zijn van 18 tot 21 juni in de schitterende theaterzaal van het Natlab. Op 21 juni is er tevens een projectpresentatie voor genodigden uit onderwijs en culturele sector.

Aanmelden

Aanmelden voor de projectpresentatie kan via DEZE LINK.