Reunie 2032

De afscheidsmusical van groep 8: veel kinderen ontdekken er hun talent voor zang, dans, muziek, storytelling, techniek of decor. Als de Cito-toetsen achter de rug zijn heeft de leerkracht eindelijk ruimte voor andere vakken dan rekenen en taal. Maar voor de kinderen die geen affiniteit hebben met de culturele thema’s kan de afscheidsmusical ook een nachtmerrie zijn. Een laatste hindernis voor de middelbare school. En voor sommige leerkrachten een ware beproeving vlak voor de zomervakantie.

Reünie 2032 is een pilotproject waarbij de groepen 8 van basisschool ‘t Slingertouw uit Eindhoven hun eigen afscheidsmusical maken. Daarbij worden ze geholpen door een team van creatieve professionals. Het doel is om artistieke en technische talenten bij de kinderen te stimuleren en de waarde van de verbindingen tussen de creatieve sector en het onderwijs aan te tonen.

Reunie 2032 zal uitgroeien tot een format waarvan alle scholen in Nederland gebruik kunnen maken. Deze pilot maakt onderdeel uit van het programma creatieve industrie en is het eerste project dat daarbinnen start. De doelstelling van het programma creatieve industrie is om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen. De stad Eindhoven vervult een regionale, nationale en internationale rol en wil deze op het gebied van de creatieve industrie onderscheidend maken.

Reunie 2032 wordt uitgevoerd onder leiding van De Ontdekfabriek en is mogelijk gemaakt door Stichting Cultuur Eindhoven in samenwerking met de convenantpartners Creatieve Industrie: Ministerie van OCW, Gemeente Eindhoven, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds cultuurparticipatie.